DỰ ÁN CỔNG XẾP TỰ ĐỘNG LẮP ĐẶT TẠI BÌNH ĐỊNH

CỔNG XẾP TỰ ĐỘNG LẮP ĐẶT TẠI BÌNH ĐỊNH

I. Phương án lắp cổng

    Có 2 phương án để lắp cổng tự động:

 • Lắp ở phía sau trụ cổng.
 • Lắp ở giữa trụ cổng.

1Lắp cổng phía sau trụ cổng:

 1. Trường hợp khi cổng được đóng

Hình 01: Mô tả khi cổng được đóng với trường hợp lắp sau trụ cổng

 1. Trường hợp khi cổng được mở

Hình 02: Mô tả khi cổng được mở với trường hợp lắp sau trụ cổng

Trong đó:

L: Chiều rộng thông thủy của cổng.

D: Chiều dài cổng khi được kéo giãn hết ra.

d: Chiều dài cổng khi được xếp hết vào.

 • Các mẫu từ TAK-001 đến TAK-060: Cứ 1 mét dài cổng khi giãn hết ra khi xếp vào sẽ còn khoảng từ 20-25cm dài.
 • Riêng các mẫu TAK-061, TAK-062, TAK-063 và TAK-064 thì 1 mét dài khi giãn hết ra sau khi xếp vào còn lại khoảng 60 cm.

2. Lắp cổng ở giữa trụ cổng

 1. Trường hợp khi cổng xếp inox được đóng

Hình 03. Mô tả khi cổng được đóng với trường hợp cổng được lắp giữa 2 trụ

 1. Trường hợp khi cổng xếp inox nhập khẩu mở .

 

Hình 04. Mô tả khi cổng được mở với trường hợp cổng được lắp giữa 2 trụ

Trong đó:

L: là chiều rộng thông thủy của cổng.

D: là chiều dài của cổng khi được kéo giãn hết ra.

d: là chiều dài cổng khi được xếp hết vào.

II. Quy trình lắp dựng cổng

1. Quy trình lắp không ray

 1.  Lắp cổng phía sau trụ cổng

Bước 1: Đặt cổng vào vị trí cần lắp.

Hình 05: Mô tả vị trí lắp cổng

            Bước 2. Chôn nam châm từ. Xác định vị trí chôn nam châm bằng dây đo kỹ thuật, khoan các lỗ có độ sâu từ 2-3cm để chôn các nam châm từ xuống đảm bảo bề mặt nam châm sau khi được chôn xuống bằng với mặt nền.

 • Riêng điểm dừng đầu cổng (điểm đầu) và điểm dừng cuối cổng (điểm cuối) ta chôn 6 nam châm tròn (hoặc 2 nam châm vuông) với khoảng cách 2,5 tính từ tim nam châm.

Hình 06. Mô tả vị trí các điểm chôn nam châm định hướng

Bước 3. Lắp thanh dẫn hướng. Sử dụng vít nở Ø 10 bắt thanh dẫn hướng xuống mặt nền theo vị trí mô tả trong hình 08.

Hình 07. Mô tả thanh dẫn hướng

           Bước 4. Cố định cổng. Cổng được cố định bằng 04 vít nở Ø10 được bắt vào thanh chính cuối cổng được mô tả theo hình 09.

Hình 08. Mô tả cố định cổng xuống nền bằng vít nở Ø 10

b . Trường hợp lắp ở giữa trụ cổng .

Trường hợp lắp giữa trụ cổng tương tự như khi lắp sau trụ cổng. Bao gồm các bước sau.

Bước 1: Xác đinh vị trí và chôn nam châm.

Các vị trí và khoảng cách chôn nam châm được miêu tả trên hình vẽ 9.

Chú ý: d là khoản thực tế khi cổng thu vào.

Hình 9. Mô tả vị trí các điểm chôn nam châm trường hợp lắp giữa trụ cổng

Bước 2. Cố định cổng. Cổng được cố định bằng 04 vít nở được bắt vào thanh cuối cổng được mô tả theo hình 11

Hình 10. Mô tả cố định cổng xuống nền trường hợp lắp giữa trụ cổng

 1. Sơ đồ đấu điện

Để mô tơ hoạt động và cổng chạy bình thường phải đấu điện cho Cổng. Sơ đồ đấu điện hướng dẫn chi tiết như hình vẽ 12

Hình 11. Mô tả sơ đồ đấu điện

Trong đó :

 • Vàng là dây mát
 • Xanh là dây trung tính .
 • Đỏ là dây nóng .
 • (1): Cụm đấu động cơ 1
 • (2): Cụm đấu động cơ 2
 • (3) : Cụm đấu bảng hiển thị
 • (4):  Cụm đấu mắt thần ( mắt an toàn )
 • (5): Ăng ten thu nhận tín hiệu   
 • (6):  Vị trí lắp máy biến áp           

Chú ý : Khi lắp bảng hiện thị

 • Một đầu bảng hiện thị được đấu với máy biến áp như hình 13
 • Đầu còn lại được đấu với cụm số 3

 

Hình 12. Mô tả bảng hiển thị đấu với máy biến áp

2.  Quy trình lắp cổng có ray.

Bản vẽ kỹ thuật ray cổng.

 Hình 13. Mô tả ray cổng

 

a. Trường hợp lắp cổng ở giữa trụ cổng.

Bước 1: Xác định vị trí đặt ray.

Tủy theo kích thước trụ cổng và khoảng cách giữa 2 bánh xe mà ta chọn vị trí đặt ray sao cho hợp lý nhất.

Hinh 14. Miêu tả vị trí đặt ray

Bước 2: Tiến hành khoan cắt bê tông và đặt ray theo hình vẽ 14.

Chú ý:   + Ray đặt sẽ cao hơn so với nền từ 2-2,5cm.

              + Các điểm nối ray phải thẳng hàng nhau.

Hình 15. Miểu tả quá trình đặt ray.

Bước 3. Tiến hành đặt cổng vào ray. Đổng thời chôn nam châm ở các điểm dừng trên đầu và điểm dừng cuối cổng.

Hình 16. Miêu tả quá trình đặt cổng và chôn nam châm.

Bước 4. Tiến hành đấu điện và chạy thử.

 1. Trường hợp lắp cổng phía sau trụ cổng.

Ta tiến hành các bước tương tự như trường hợp nắp cổng xếp hợp kim nhôm ở giữa trụ cổng

Bài Viết Liên Quan